خانه


اسامی برگزیدگان بخش کتبی مرحله مقدماتی بیست ودومین جشنواره قرآن وعترت

 شماره پیامک مرکز 3000136302

قابل توجه فعالین وبرگزیدگان قرآنی

جهت ثبت نام و استفاده از مزایای منتخبین ونخبگان قرآنی به سایت portal.bmn.ir مراجعه نمائید.این سایت جهت شناسایی نخبگان و فعالین قرآن می باشد.

 

مدارس تابستانی سلامت ودین ویژه دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی

 

 

احراز مقام دومی  رشته حفظ بیست جزء دانشجویان،  توسط برادر قرآنی  جناب آقای حجت کشته گر  در مرحله کشوری بیست ودومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی را تبریک عرض می نمائیم .

 

 

 

 


مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

رویدادها