اخبار > برگزاری مجموعه جلسات انسان شناسی وبررسی راههای کسب فضائلجلساتی با موضوعیت انسان شناسی وبررسی راههای کسب فضائل بصورت هفتگی شنبه ها ویژه برادران ویکشنبه ها ویژه خواهران با موضوعیت راههای کسب فضائل با حضور استاد مهدوی پناه (هیئت علمی گروه معارف دانشگاه)و
چهارشنبه ها ویژه هر دو گروه (برادران وخواهران)با موضوعیت انسان شناسی با حضور جناب آقای گنجعلی ( معاون محترم فرهنگی وامور دانشجویی )ساعت 11:45 در محل فرهنگسرای نیایش مرکز کانون قرآن وعترت برگزار می گردد.


1396/09/28 ١٠:٢٦ Slider, News ١٧٠٧٧


خروج