اخبار > برگزاری دوره پایه ای خطاطیبرگزاری دوره پایه ای خطاطی دوشنبه وپنج شنبه هرهفته به همت کانون اهل قلم در محل فرهنگسرای نیایش دانشگاه برگزار می گردد.
دانلود فايل : مشق عشق.png ( 714KB )

1396/09/29 ٠٩:٣٠ Slider, News ١٧٠٨٦


خروج