اخبار > نکات قرآنی
نکات قرآنی

نكته هاي قرآني:

-امام علي (ع ):خداوند در كلام خود تجلي كرده است ولي مردم نمي بينند.
-امام صادق (ع) :قر آن عهد نامه ي خداوند است، به سوي ملتش، شايسته است كه هر فرد -مسلمان به عهد نامه ي خدا نگاه كند و هر روز 50 آيه از آن را بخواند.
-امام صادق (ع): خداوند در قر آن همه چيز را بيان و نيازهاي بشري را روشن كرده است و جايي باقي نگذاشته است تا كسي بگويد : اي كاش اين مطلب هم در قرآن آورده مي شد.
-پيامبر اكرم (ص) فرمودند:قر آن را درست بخوانيد و در جستجوي شگفتيهاي آن باشيد.
-پيامبر اكرم : هيچ شفيعي نه پيغمبر نه ملك ، نه غير اينها ، در روز قيامت بلند مرتبه تر از قر آن نيست.
-اما رضا (ع): قرآن را نه براي يك زمان محدود ،بلكه براي همه ي زمانها و نه براي مردمي خاص بلكه براي همه ي انسانها نازل شده است.
-امام علي (ع): هر كس به تلاوت قر آن انس بگيرد، جدايي برادران او را به وحشت نمي اندازد.
-پيامبر اكرم (ص):مادامي كه حضور قلب داريد و اعضايتان در برابر قرآن خشوع دارند , قرآن بخوانيد و هر گاه حضور قلب نداريد قرائت شما قرائت واقعي نخواهد بود.
-امام علي (ع) : بدانيد كه قرائتي كه در آن تدبر نباشد خيري در آن نيست.
-پيامبر اكرم(ص): اي سلطان! چون مومن قر آن بخواند ، خدا درهاي رحمت را بر او مي گشايد.
بعد از آموختن علم، خدا هيچ چيز را بيشتر از قرائت قرآن دوست نمي دارد.
-پيامبر اكرم(ص): خداوند از شنونده قر آن ، بلاي دنيا را دفع مي كند.
لا يمسه الا المطهرون: ظاهر تو بايد طاهر باشد تا بتواني ظاهر قر آن را مس كني و باطنت بايد پاك باشد تا بتواني باطن قرآن را در يابي.
پيامبر اكرم(ص)
- امام علي (ع ): خداوند در كلام خود تجلي كرده است ولي مردم نمي بينند.
- امام صادق (ع): قر آن عهد نامه ي خداوند است، به سوي ملتش، شايسته است كه هر فرد مسلمان به عهد نامه ي خدا نگاه كند و هر روز 50 آيه از آن را بخواند.
- امام صادق (ع): خداوند در قر آن همه چيز را بيان و نيازهاي بشري را روشن كرده است و جايي باقي نگذاشته است تا كسي بگويد : اي كاش اين مطلب هم در قرآن آورده مي شد.
- پيامبر اكرم (ص) فرمودند: قر آن را درست بخوانيد و در جستجوي شگفتيهاي آن باشيد.
- پيامبر اكرم (ص) : هيچ شفيعي نه پيغمبر نه ملك، نه غير اينها، در روز قيامت بلند مرتبه تر از قرآن نيست.
- امام رضا (ع): قرآن نه براي يك زمان محدود، بلكه براي همه زمانها و نه براي مردمي خاص بلكه براي همه انسانها نازل شده است.
- امام علي (ع): هر كس به تلاوت قر آن انس بگيرد، جدايي برادران او را به وحشت نمي اندازد.
- پيامبر اكرم (ص): مادامي كه حضور قلب داريد و اعضايتان در برابر قرآن خشوع دارند, قرآن بخوانيد و هر گاه حضور قلب نداريد, قرائت شما قرائت واقعي نخواهد بود.
- امام علي (ع): بدانيد كه قرائتي كه در آن تدبر نباشد خيري در آن نيست.
- پيامبر اكرم(ص): اي سلمان! چون مؤمن قرآن بخواند، خدا درهاي رحمت را بر او مي گشايد.
بعد از آموختن علم، خدا هيچ چيز را بيشتر از قرائت قرآن دوست نمي دارد.
-پيامبر اكرم(ص): خداوند از شنونده قرآن ، بلاي دنيا را دفع مي كند.
لا يمسه الا المطهرون: ظاهر تو بايد طاهر باشد تا بتواني ظاهر قرآن را مس كني و باطنت بايد پاك باشد تا بتواني باطن قرآن را دريابي.
پيامبر اكرم(ص): بسا خواننده قرآني كه قرآن او را لعنت مي كند.
وردن هامر: ما قرآن را به عنوان كتاب محمد، با همان عظمت و اطمينان مي نگريم كه مسلمانان آنرا كتاب خدا مي دانند.
قرآن كتاب جبر، هندسه يا حساب نيست، بلكه مجموعه اي از قوانين است كه بشر را به راه راست، راهي كه بزرگترين فلاسفه دنيا از تعريف و تعيين آن عاجزند، هدايت مي كند. ” انيشتين“
قرآن به تنهايي عهده دار سعادت بشر است. ”ناپلئون بناپارت“.
تولستوي: هر كس بخواهد سادگي و بي پيرايه بودن اسلام را دریابد، يايد قرآن مجيد را مورد مطالعه قرار دهد.
سنت هيلر: قرآن سرود مذهبي، ستايش ايزدي، قانون مدني، دعا، مناجات، وعظ و ارشاد، راه و رسم جنگ آوري، قصص و جنگ و تواريخ است.
لابوم: قرآن هميشه زنده است و هر كس از مردم جهان به قدر درك و استعداد خود از آن بهره بر مي دارد.
امام علي(ع): هركس قرآن را بفهمد, تمام علوم را تفسير مي كند.
نكته هاي قرآني: هر كس قرآن را بفهمد تمام علوم را تفيسر مي كند.
ژول لابوم: قرآن براي هميشه زنده است، و هركس از مردم جهان به قدر درك و استعداد خود از آن بهره بر مي دارند.


1393/08/03 ١٢:٢٦ Other ٨٤٢٧


خروج
محتوای مرتبط